Nieuwe website Vergokan

Vergokan heeft een nieuwe website gelanceerd. Doel hiervan is dat de producten nog beter gevonden kunnen worden en met name de informatie over de producten.
Een groot deel van de informatie is nu vrij beschikbaar en eenvoudig te vinden.
Daarnaast is er ook een partnerzone voor geregistreerde klanten.
Ook aan SEO is de nodige aandacht besteed. De ranking van Vergokan is hierdoor substantieel verbeterd!
Door de integratie van Google Tag Manager zijn nu veel meer zaken meetbaar en stuurbaar geworden, waardoor de marketing van Vergokan zich verder kan toespitsen op hun doelgroep.