Om op een gestandaardiseerde wijze data uit te kunnen wisselen met uw klanten leveranciers, bestaat er al de nodige standaarden.

Door onze jarenlange ervaring op de Duitse markt kunnen wij u helpen met de nodige ervaring in verschillende projecten.

In de Duitse markt zijn deze standaarden immers al jaren effectief de standaard voor het uitwisselen van productinformatie tussen klanten en leveranciers.

De termen die hier gebruikt worden verdienen echter wel een beetje uitleg. Ze worden nogal eens door elkaar gebruikt, vandaar.

  • ETIM en UNSPSC zijn classificatiestandaarden. Dit zijn definities die in de markt centraal vastgelegd zijn. Producenten en wederverkopers definiëren hiervoor gezamenlijk wat ze hoe over een product beschrijven. Hierdoor kunnen ze eenduidig informatie uitwisselen. Spreekt de zender over "afmeting" dan doet de ontvanger dat ook en heeft het niet over "lengte" of iets anders.
  • BMEcat en 2BA zijn uitwisselingsformaten. Dit zijn schema's volgens welke informatie wordt doorgegeven. Doorgaans is dit een XML formaat volgens een gestandaardiseerd schema.